ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา! เอกสารนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้ของไซต์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คุณ", "ของคุณ" หรือ "ผู้ใช้" ต่อไปนี้) และ www.bichenmfg.com-- เจ้าของเว็บไซต์ www.bichenmfg.com.

 

1. การสมัครและการยอมรับข้อกำหนด

1.1 การใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ www.bichenmfg.com ของคุณ (เรียกรวมกันว่า "บริการ" ต่อไปนี้) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้ เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎและนโยบายอื่นๆ ของ www.bichenmfg .com ที่อาจเผยแพร่โดย www.bichenmfg.com เป็นครั้งคราว เอกสารนี้และกฎและนโยบายอื่นๆ ดังกล่าวของ www.bichenmfg.com เรียกโดยรวมว่าด้านล่างเป็น "ข้อกำหนด" โดยการเข้าถึง www.bichenmfg.com หรือ การใช้บริการ คุณตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนด โปรดอย่าใช้บริการหรือ www.bichenmfg.com หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด

1.2 คุณไม่สามารถใช้บริการและไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดได้ หาก (ก) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะทำสัญญาผูกพันกับ www.bichenmfg.com หรือ (ข) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รับบริการใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ของ PR China หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่หรือที่คุณใช้บริการ

1.3 คุณรับทราบและตกลงว่า www.bichenmfg.com อาจแก้ไขข้อกำหนดใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องบน www.bichenmfg.com โดยการใช้บริการหรือ www.bichenmfg.com ต่อไป แสดงว่าคุณตกลงว่า ข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลกับคุณ

 

2.ผู้ใช้ทั่วไป

2.1 ตามเงื่อนไขของการเข้าถึงและการใช้ www.bichenmfg.com หรือบริการ คุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดเมื่อใช้ www.bichenmfg.com หรือบริการ

2.2 คุณต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.bichenmfg.com ซึ่งควบคุมการคุ้มครองและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในความครอบครองของ www.bichenmfg.com และบริษัทในเครือของเรา คุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวและตกลงที่จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.3 คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ www.bichenmfg.com และ/หรือผู้ใช้อื่น ๆ หรือเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.4 คุณตกลงที่จะไม่ใช้ประโยชน์ใด ๆ ในการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้บน www.bichenmfg.com หรือได้รับจากตัวแทนใด ๆ ของ www.bichenmfg.com ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง: การกำหนดระดับราคาหรือใบเสนอราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้ซื้อจาก www.bichenmfg.com, การเตรียมเนื้อหาของเว็บไซต์, การเขียนข้อตกลงในสัญญาที่ www.bichenmfg.com ไม่มีส่วนร่วม

 

3.ผลิตภัณฑ์และราคา

3.1 เนื่องจากเรากำลังพัฒนาและอัปเกรดผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิคใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหน้าเว็บ ตารางรายงาน ตัวเลข รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์เสียงของผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ www.bichenmfg.com อาจ ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์

3.2 ราคาที่แสดงบน www.bichenmfg.com หรือที่นำเสนอโดยตัวแทนของ www.bichenmfg.com อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4.ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่าน www.bichenmfg.com จะกระทำตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของผู้ใช้แต่ละราย แต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้แต่ละรายต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ www.bichenmfg.com หรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจเป็นผลมาจากการดาวน์โหลด วัสดุดังกล่าว